Skip to main content

DN 1000

Kanalizacijski jaški DN 1000 3/1 in 1/1

 

 

Jaški premera DN 1000 so na voljo v različnih višinah vse do 5 m. Mulda 3/1 (3 vtoki in 1 iztok) omogoča enostavno priključevanje na treh predpripravljenih ravnih površinah s pomočjo tesnil na naslednjih kotih: 120°, 180° in 240°. 

Trojna priključna cev na iztoku omogoča priključevanje iztočne cevi z drsno spojko (Φ250, Φ315, Φ400).

V primeru vgradnje jaška z priključenimi rebrastimi cevmi se na revizijski jašek privari ustrezna spojka za vaš tip cevi.