Skip to main content

DN 600

Kanalizacijski jašek DN 625 3/1 in 1/1

 

 

Jaški premera DN 625 so na voljo v različnih višinah do 3 m ali po potrebi več. Mulda 3/1 (3 vtoki in 1 iztok) omogoča enostavno priključevanje na treh predpripravljenih ravnih površinah s pomočjo tesnil na naslednjih kotih: 135°, 180° in 225°. 

Trojna priključna cev na iztoku omogoča priključevanje iztočne cevi z drsno spojko (Φ160, Φ200, Φ250).

V primeru vgradnje jaška z priključenimi rebrastimi cevmi se na revizijski jašek privari ustrezna spojka za vaš tip cevi.